01.28.2022 22:24

Reconstituirea cartii funciare pierdute

Documentatia pentru reconstituirea cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase

 • cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

 

 • cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr.2;

 

 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5;

 

 • descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;

 

 • plan de incadrare in zona sc. 1:2000 – 1:5.000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitandu-se scara 1:10.000, dupa caz;

 

 • plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 – 1:5.000, dupa caz – conform anexei nr. 11;

 

 • releveele sc. 1:50 – 1:500, dupa caz, pentru constructiile care fac obiectul unor sarcini, constructiile care au mai multi proprietari sau la solicitarea proprietarului conform anexei nr. 12;

 

 • tabel de miscare parcelara cu indicarea situatiei actuale din titlul de proprietate si a situatiei viitoare, cu atribuirea numarului cadastral pentru fiecare imobil din titlu conform anexei nr. 13;

 

 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 si prin tehnologia GPS (Global Positioning System), prezentate conform anexei nr. 15;

 

 • calculul suprafetelor;

 

 • descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;

 

 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

 

 • actul de proprietate;

 

 • certificatul fiscal.

 

NOTA 1: Anexele mentionate mai sus fac parte din Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 634/2006.

NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art. 47 si art. 48 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

sursa: OCPI Cluj 

Vizualizari: 1.661

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *