01.28.2022 22:31

Prima inscriere a imobilului

Continutul dosarului ce trebuie depus pentru prima inscriere a imobilului in cartea funciara.

 

  • Cererea tip de inscriere

 

Daca cererea se depun in doua exemplare, cel de-al II-lea se restituie partii, cu mentiunea numarului de inregistrare, data primirii si termenul de rezolvare, in caz contrar eliberandu-se bonul de confirmare a inregistrarii cererii, care va contine aceleasi informatii.

 

  • Documentatia cadastrala va cuprinde:

 

a) cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

b) cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2;

c) declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5;

d) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei 10;

e) plan de incadrare in zona sc. 1:2.000 – 1:5.000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitandu-se scara 1:10.000, dupa caz;

f) plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 – 1:5.000, dupa caz – conform anexei nr. 11;

g) extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar;

h) releveele sc. 1:50 – 1:500, dupa caz, pentru constructiile care fac obiectul unor sarcini, constructiile care au mai multi proprietari sau la solicitarea proprietarului – conform anexei nr. 12;

i) tabel de miscare parcelara cu indicarea situatiei actuale din titlul de proprietate si a situatiei viitoare, cu atribuirea numarului cadastral pentru fiecare imobil din titlu – conform anexei nr. 13;

j) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 si prin tehnologia GPS (Global Positioning System), prezentate conform anexei nr. 15;

k) calculul suprafetelor;

l) descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;

Documentatia cadastrala necesara intabularii dreptului de proprietate asupra unui imobil neinscris in cartea funciara se va intocmi conform art. 13 din „Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara”, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/13.10.2006, publicat in Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 1048/29.12.2006, se va depune la birourile de cadastru si publicitate imobiliara intr-un singur exemplar si va contine 3 PAD-uri.

 

  • Actele de proprietate in original sau copie legalizata:

 

– titlul de proprietate

– acte autentificate de notarul public, incheiate anterior datei de 10.01.2005.

-hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila si expertiza care face parte integranta din hotararea judecatoreasca. In situatia in care au fost exercitate caile de atac, se vor anexa toate hotararile judecatoresti pronuntate in cauza respectiva, dupa caz (fon, apel, recurs);

– act de adjudecare;

– dispozitie de restituire emisa de primarie;

– hotarare de restituire in natura a consiliului local;

– alte inscrisuri doveditoare a dreptului de proprietate.

 

  • Certificat fiscal

 

  • Dovada achitarii tarifului

 

Actele de proprietate emise in baza Legilor fondului funciar, avand obligatoriu documentatia cadastrala anexata, pentru terenurile situate in intravilan, nu sunt scutite de plata tarifului.

Actele de proprietate emise in baza Legilor fondului funciar, avand obligatoriu documentatia cadastrala anexata, pentru terenurile situate in extravilan, sunt scutite de plata tarifului.

In situatia in care printr-o cerere se depun acte succesive (titlu + certificat mostenitor + notare constructie + contract de donatie) acestea nu vor fi tarifate separat, tariful achitat pentru toate aceste inscrieri va fi de 120 lei.

Tariful de urgenta, in toate cazurile, se va calcula astfel: 4 x 120 lei (urgenta) + 120 lei ( tarif normal).

Prima inregistrare a imobilului are un cod de serviciu: 8M1PCF (8.1); Tarif: 120 lei/imobil.

Explicatia codului:

– 8 = numarul capitolului

– M = mixt (serviciul cadastral + serviciul de publicitate imobiliara)

– 1 = numarul subcapitolului

– PCF = Prima Inregistrare a imobilului in Cadastru si Cartea Funciara 

Vizualizari: 1.623

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *