12.06.2021 3:16

Plata CASS la venitul din inchiriere

Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) datorata bugetului de stat pentru venitul obtinut din chirii

Plata CASS se efectueaza anticipat, în cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual, dupa caz, în functie de plafonul minim si maxim.

Contributia lunara nu poate fi mai mica de 5,50% din salariul de baza minim brut pe tara daca venitul din chirii este unicul pentru care se plateste CASS (plafon minim) si nu poate fi mai mare de 5,50% din 5 salarii medii brute (plafon maxim).

Baza de calcul a CASS o reprezinta:

  • in cazul veniturilor din închirieri determinat în sistem forfetar: Venitul net (Venitul brut – cheltuieli forfetare calculate ca 25% din venitul brut)
  • in cazul veniturilor din închirieri determinat în sistem real: Venitul net (Totalul veniturilor încasate – cheltuielile efectuate în scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contributii sociale)

 

Contributia este calculata de organul fiscal în baza declaratiei privind venitul estimat (Formular 220) si a declaratiei privind venitul realizat (Formular 200) si este comunicata prin decizii de impunere, astfel:

– in baza venitului net estimat in declaratia privind venitul estimat/norma organul fiscal emite decizie de impunere pentru plati anticipate în care stabileste CASS datorat trimestrial, în 4 rate egale, si termenele de plata, pâna la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. La stabilirea CASS de plata trimestrial se tine cont de plafonul maxim. Dupa încheierea anului fiscal organul fiscal verifica încadrarea CASS în plafonul minim sau, dupa caz, maxim, tinând cont si de eventualele alte venituri din categoria cedarii folosintei bunurilor iar în cazul diferentelor de plata/de restituit emite decizie de impunere anuala.

– in cazul tuturor veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, indiferent daca determinarea venitului net se efectueaza în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli, dupa încheierea anului fiscal, organul fiscal va deduce CASS datorata pentru anul fiscal respectiv din veniturile realizate din cedarea folosintei bunurilor, va determina impozitul pe venit anual datorat pentru aceste venituri si va emite decizie de impunere anuala privind impozitul de plata/de restituit.

CASS

sursa: ANAF 2014 

Vizualizari: 1.569

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *