01.28.2022 22:55

Modificarea limitei de proprietate in CF

Documentatia pentru inscrierea modificarii limitei de proprietate

 • cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

 

 • cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2;

 

 • descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;

 

 • copii dupa planurile de amplasament si delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificarii limitelor;

 

 • planuri de amplasament si delimitare ale imobilelor, intocmite pentru fiecare imobil a carui limita se modifica, sc. 1:200 – 1:5.000, dupa caz – conform anexei nr. 11, in doua exemplare;

 

 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

 

 • calculul suprafetelor;

 

 • descrierile topografice ale punctelor noi;

 

 • extrasele de carte funciara pentru informare;

 

 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

 

 • hotarare judecatoreasca, definitiva si irevocabila sau declaratie autentica de vointa intre parti, dupa caz.

 

NOTA 1: Anexele mentionate mai sus fac parte din Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 634/2006.

NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art. 47 si art. 48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

sursa: OCPI Cluj 

Vizualizari: 1.765

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *