06.12.2021 11:24

Intocmirea documentatie AC

In conf. cu prevederile Legii 50/1991 republicata, documentatiile pentru obtinerea autorizatiilor de construire vor fi depuse obligatoriu n doua exemplare originale sau legalizate (stampile, extrase carte funciara, acorduri notariale, expertize)


Acte necesare in vederea intocmirii documentatiei pentru Autorizatia de Construire

In conf. cu prevederile Legii 50/1991 republicata, documentatiile pentru obtinerea autorizatiilor de construire vor fi depuse obligatoriu n doua exemplare originale sau legalizate (stampile, extrase carte funciara, acorduri notariale, expertize)
Documentatiile pentru emiterea Autorizatiilor de construire vor fi primite numai daca sunt ndeplinite conditiile legale si numai daca documentatiile anexate sunt prezentate n urmatoarea ordine:

1. Cererea pentru Autorizatia de construire + anexa la cerere:
– Copie dupa buletin/carte de identitate
– Certificat de nregistrare fiscal dupa caz

2. Dovada achitarii taxelor

3. Dovada O.A.R

4. Certificat de urbanism

5. Breviar de calcul al indicilor urbanistici ( conform Legii nr.350/2001 republicata – privind amenajarea teritoriului si urbanismului)

6. Extras C.F. actualizat (vechime max. 3 luni)

7. Acorduri notariale, contracte de concesiune, cesiune, comodat, locatiune

8. H.C.L. pentru aprobarea PUD, PUZ, Avizul – Comisie de urbanism (daca este cazul)

9. Avize si acorduri de la regii si alte institutii abilitate

10. Contract de salubritate

11. Referate verificatorii de proiecte

12. Expertiza tehnica sau acord proiectant initial (daca este cazul)

13. Studiu geotehnic

14. Deviz estimativ de lucrari

15. Grafic esalonare lucrari

16. Foaie de capat proiect

17. Lista semnaturi proiect

18. Borderou proiect

19. Documentatie proiect:
– Piese scrise
– Memorii de specialitate: arhitectura, structura, instalatii

20. Documentatie proiect:
– Piese desenate
– Plan ncadrare in teritoriu
– Plan reglementari PUZ, PUD (dupa caz)
– Plan de situatie vizat de OJCGC
– Planse proiect AC
– Planse scheme instalatii
– Plan organizarea executarii lucrarilor

sursa: Consiliul Judetean Cluj
 

Vizualizari: 1.622
http://www.forstyll.ro/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *