01.28.2022 21:47

Inscrierea unei constructii definitive in CF

Documentatia pentru inscrierea unei constructii definitive pe un teren inscris in cartea funciara

 • cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

 

 • Certificat constatator eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul

 

 • Dovada achitarii tarifului

 

 • cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2;

 

 • descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;

 

 • copie dupa planul de amplasament si delimitarea imobilului existent pe care se edifica o constructie definitiva noua sau se extinde o constructie;

 

 • plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 – 1:5.000, dupa caz, intocmit pe baza planului de amplasament initial, pe care s-a transpus/extins noua constructie – conform anexei nr. 11, in doua exemplare;

 

 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

 

 • calculul suprafetelor;

 

 • descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;

 

 • extrasul de carte funciara pentru informare;

 

 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

 

 • documentele prevazute de art. 55 alin. (1) si (11) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

NOTA 1: Anexele mentionate mai sus fac parte din Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 634/2006.

NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art. 47 si art. 48 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare). 

Vizualizari: 2.969

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *