01.28.2022 21:40

Dezlipire imobil in cartea funciara

Documentatia pentru inscrierea dezlipirii unui imobil in cartea funciara

 

 • cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

 

 • cerere de receptie a documentatiei pentru dezlipire, conform anexei nr. 3;

 

 • declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5;

 

 • extras de carte funciara pentru informare;

 

 • descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;

 

 • planul de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 – 1:5000 cu propunerea de dezlipire – conform anexei nr. 16, in doua exemplare;

 

 • planurile de amplasament si delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din dezlipire – conform anexei nr. 11, in doua exemplare;

 

 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, pentru fiecare imobil ce rezulta din dezmembrare, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

 

 • calculul suprafetelor;

 

 • descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;

 

 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara.

 

NOTA 1: Anexele mentionate mai sus fac parte din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.634/2006.

NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art.47 si art.48 din Legea nr.7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

sursa: OCPI Cluj 

Vizualizari: 2.006

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *