01.28.2022 23:02

Despagubiri pentru imobilele preluate abuziv

Proiectul de lege privind stabilirea si plata despagubirilor pentru imobilele preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, analizat în prima lectura

Guvernul a analizat, în prima lectura, proiectul de lege privind stabilirea si plata despagubirilor pentru imobilele preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, precum si a despagubirilor ce se acorda cetatenilor români în conformitate cu prevederile Legii nr. 9/1998 a Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006.

Elaborarea proiectului de lege este determinata de declansarea de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului a procedurii hotarârii pilot în cauza “Atanasiu si Poenaru împotriva României”. Prin hotarârea pilot, a fost acordata statului român o perioada de 18 luni – termen care expira la data de 12 iulie 2012 – în care sa ia masurile necesare, administrative, legislative si financiare, prin care sa garanteze protectia efectiva a dreptului de proprietate, potrivit Conventiei Europene în materie.

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, Dorina Danielescu, a precizat ca prin proiectul de lege se instituie o serie de principii care vor sta la baza procesului de acordare a despagubirilor si anume: principiile predictibilitatii, echitatii, transparentei procesului de stabilire a despagubirilor si esalonarii, proiectul fiind structurat pe doua paliere:

  • Palierul administrativ, care aduce modificari semnificative mecanismului administrativ de solutionare si urgentare a cererilor;
  • Palierul financiar, care aduce schimbari majore privind modalitatea de stabilire si de plata a despagubirilor, fiind în concordanta cu constrângerile bugetare si cu Strategia fiscal-bugetara.

 

De asemenea, presedintele ANRP a aratat ca, potrivit proiectului de lege, se va elimina masura reparatorie a restituirii în natura a imobilelor confiscate, precum si aceea a compensarii cu alte bunuri si servicii, singura modalitate de despagubire constând în despagubirea potrivit actului normativ în discutie. “În prezent este un mecanism nefunctional. Practic, prin aceasta varianta a proiectului de lege se face ca acest mecanism nefunctional sa devina unul functional”, a adaugat doamna Danielescu.

În ceea ce priveste componenta administrativa a proiectului legislativ, cele mai importante modificari vizeaza:

  • Introducerea unor termene limita de 12, 24 si 48 de luni în functie de numarul de cereri înregistrate, pâna la care autoritatile locale si centrale sa finalizeze procesul de solutionare al cererilor depuse;
  • Modificarea atributiilor Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor prin sporirea competentelor în vederea exercitarii unui veritabil control administrativ-jurisdictional, prin validarea sau invalidarea, în tot sau în parte, a propunerilor de acordare a despagubirilor formulate de catre unitatile detinatoare, în situatia în care acestea apreciaza ca persoana respectiva nu are dreptul la acordarea despagubirilor;
  • Eliminarea avizului de legalitate exercitat de catre Institutiile Prefectului coroborata cu sporirea atributiilor Comisiei Centrale va urgenta procesul de restituire si va scurta circuitul administrativ al dosarelor de la primarii si pâna la Comisia Centrala;
  • Reglementarea ordinii de solutionare a cererilor, proiectul prevazând ca acestea vor fi solutionate în ordinea înregistrarii.
  • Se introduc modificari care responsabilizeaza persoanele îndreptatite de a completa cu celeritate dosarele cu acte doveditoare prevazute de lege prin introducerea unui termen de decadere de 60 de zile pentru depunerea acestora. Termenul poate fi prelungit o singura data, cu 30 de zile, daca se face dovada ca în termenul de 60 de zile, din motive obiective, documentele necesare nu au putut fi obtinute.

 

În ceea ce priveste componenta financiara, presedintele ANRP a mentionat ca despagubirile pentru imobilele nationalizate vor fi platite de stat fostilor proprietari în limita a 15% din valoarea reala a bunului, pe o perioada esalonata între 10-12 ani, în transe anuale egale.

Raspunzând unei întrebari, doamna Danielescu a precizat ca anual va fi alocata pentru plata despagubirilor aproximativ 531 de milioane de lei. Noile reglementari privind limitarea despagubirilor va viza dosarele pentru care Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor nu a emis un titlu de despagubire pâna la intrarea în vigoare a noii legi cat si pentru cele pentru care a fost deja emis un titlu de despagubire însa acesta nu a fost valorificat de catre persoanele îndreptatite.

De asemenea, presedintele ANRP a mentionat ca proiectul de lege elaborat de institutiile guvernamentale elimina distinctia introdusa de Legea 1/2009, cunoscuta drept “Legea Voiculescu”, cu privire la restituirea catre chiriasul cumparator a pretului platit actualizat sau, dupa caz a pretului de piata al imobilelor, în cazul anularii contractelor de vânzare-cumparare încheiate potrivit Legii 112/1995. Astfel, proiectul de lege propune sa i se restituie chiriasului pretul platit actualizat cu indicele preturilor de consum si nu la valoarea de piata, modificare propusa în sensul asigurarii unui tratament egal ]n raport cu proprietarii carora li se propune limitarea despagubirilor.

Proiectul de lege va fi postat pe site-ul ANRP pentru a intra în dezbatere publica, urmând ca în sedinta de Guvern care va avea loc saptamâna viitoare sa fie adoptat, iar ulterior sa fie transmis Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbatut si aprobat în procedura de urgenta.

Purtatorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu, a afirmat ca în ceea ce priveste reconstituirea dreptului de proprietate actualul Executiv deconteaza o problema care s-a acumulat în ultimii 15-20 de ani din cauza unor indecizii guvernamentale.

“Este o problema care va stârni controverse, dar singura varianta pe care o avem la îndemâna este ca acest Guvern sa se apuce de treaba, sa respecte rezolutia CEDO si sa încerce sa priveasca spre binele comun al tuturor celor care sunt în situatia de a-si redobândi, într-o formula sau alta, într-o proportie sau alta, vechile proprietati”, a mentionat purtatorul de cuvânt al Guvernului.

sursa: Guv.ro 

Vizualizari: 1.503

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *