12.06.2021 3:13

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este doar un act de informare al autoritatile publice locale

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este doar un act de informare al autoritatile publice locale

Certificatul de urbanism constituie actul de informare prin care autoritatile publice locale, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si, aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

In vederea eliberarii Certificatului de Urbanism orice persoana fizica sau juridica interesata se va adresa autoritatilor publice locale cu o cerere care va cuprinde atat elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, cat si elementele care definesc scopul solicitarii.

Certificatul de urbansim se emite in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se scopul eliberarii. Certificatul de urbansim nu confera dreptul de executare a lucrarilor de constructii.

Vizualizari: 1.182
http://www.forstyll.ro/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *