01.28.2022 22:25

Autorizatia de Construire

Autorizatia de Construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.

Autorizatia de Construire

Autorizatia de Construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.

Autorizatia de Construire se emit in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatie de urbansim, avizate si aprobate potrivit legii, de catre presedintele de consiliu judetean sau de catre primar.

Autorizatia de Construire se emit in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, pe baza documentatiei depuse la autoritatile publice locale, care va cuprinde:

– certificatul de urbansim
– dovada titlului asupra terenului si/sau a constructiilor
– proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii PAC
– avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin Certificatul de Urbanism
– dovada privind achitarea taxelor legale

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructie PAC, este extras din proiectul tehnic, elaborat conform continutului cadru si a prevederilor Certificatului de Urbanism, a continutului avizelor si acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism, intocmit, semnat si verificat, conform legii.

Documentatia tehnica incompleta se restituie solicitantului in teremne de 5 zile, in vederea completarii.

Executarea lucrarilor de constructie se poate face numai in baza Proiectului Tehnic si a detaliilor de executie.

Autoritatea emitenta a Autorizatia de Construire stabileste o perioada de valabilitate a acesteia de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile.

Prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.

Investitorul are obligatia sa instiinteze autoritatea emitenta a Autorizatia de Construire precum si Inspectoratul Teritorial in Constructii asupra datei la care vor incepe lucrarile autorizate.

In situatia in care in timpul executiei lucrarilor, si numai in perioada de valabilitate a Autorizatia de Construire, survin modificari de tema privind constructia autorizata ce conduc la necesitatea modificarii acesteia, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie, conform legii.

Proiectele pentru autrizarea executarii lucrarilor de constructie PAC precum si proiectele tehnice pe baza carora se intocmeste acestea, se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se insusesc si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai in domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructii.

Vizualizari: 1.510
http://www.forstyll.ro/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *