01.28.2022 22:31

Alipire imobile in cartea funciara

Documentatia pentru inscrierea alipirii a doua sau mai multe imobile cu limite comune

 • cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;
 • cerere de receptie a documentatiei pentru alipire, conform anexei nr. 3;
 • extras de carte funciara pentru informare;
 • declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5;
 • descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr.10;
 • planul de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 – 1:5.000 cu propunerea de alipire – conform anexei nr. 16, in doua exemplare;
 • planul de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 – 1:5.000 cu propunerea de alipire – conform anexei nr. 16, in doua exemplare;
 • masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, pentru fiecare imobil ce rezulta din alipire, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;
 • calculul suprafetelor;
 • descrierile topografice ale punctelor noi;
 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara.

NOTA 1: Anexele mentionate mai sus fac parte din Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 634/2006.

NOTA 2: Actele juridice care insotesc cererea trebuie sa fie in original sau copie legalizata si sa contina date de identificare a imobilului respectiv (art. 47 si art. 48 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile ulterioare).

sursa: OCPI Cluj 

Vizualizari: 1.719
http://www.forstyll.ro/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *