01.16.2022 10:01

Investitii: lucrari de constructii noi, utilaje si altele

Investitiile în economia nationala în trimestrul III si în perioada 01 ianuarie – 30 noiembrie 2012 (date provizorii)

Investitiile realizate în economia nationala au crescut atât în trimestrul III 2012, cât si în perioada 01 ianuarie – 30 noiembrie 2012, fata de perioadele similare din anul precedent, cu 16%, respectiv cu 17,90%.

Trimestrul III 2012 fata de trimestrul III 2011

În trimestrul III 2012, comparativ cu trimestrul III 2011, investitiile nete realizate în economia nationala au crescut cu 16%, crestere înregistrata la toate elementele de structura: utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 29,50%, lucrari de constructii noi cu 6% si la alte cheltuieli cu 5,70%.

Comparativ cu trimestrul III 2011, în trimestrul III 2012 se constata o crestere a ponderii utilajelor (inclusiv mijloace de transport) în total investitii cu 4,1 puncte procentuale.

Ponderea investitiilor în lucrari de constructii noi a scazut cu 3,4 puncte procentuale, iar în alte cheltuieli cu 0,7 puncte procentuale.

Perioada 01 ianuarie – 30 noiembrie 2012 fata de perioada 01 ianuarie – 30 noiembrie 2011

Investitiile concretizate în lucrari de constructii noi, în perioada 01 ianuarie – 30 noiembrie 2012, au însumat 24.594,2 milioane lei, reprezentând 50,20% din total, fata de 51,30% în perioada 01 ianuarie – 30 noiembrie 2011.

Investitiile în utilaje si mijloace de transport au însumat 20.448 milioane lei, reprezentând 41,70% din total, fata de 39,50% în perioada 01 ianuarie – 30 noiembrie 2011.

Ramurile în care s-a realizat un volum mai mare de investitii sunt în industrie si comert/servicii (comertul cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor).

PRECIZARI METODOLOGICE

1. Sursa datelor o constituie Cercetarile statistice trimestriale privind indicatorii pe termen scurt în industrie, constructii si servicii (IND TS, CON TS, SERV TS) pentru agentii economici si cercetarea statistica trimestriala Investitii realizate în perioada 1.01 -30.11.2012 (INV) pentru unitatile cu activitate de agricultura, banci, asigurari
si sectorul bugetar ( administratie publica, învatamânt, sanatate si asistenta sociala).

2. Concepte si definitii

Investitiile nete (noi) reprezinta cheltuielile destinate crearii de noi mijloace fixe, dezvoltarii, modernizarii si reconstructiei celor existente, precum si valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente si al terenurilor preluate cu plata de la alte unitati (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de manipulare etc.). Nu se cuprinde în volumul investitiilor nete valoarea terenurilor, a mijloacelor fixe din tara si din import care au mai fost înregistrate ca mijloace fixe la alte unitati din tara, valoarea aporturilor, sumele acordate în avans tertilor, precum si contravaloarea cumpararilor de obiective în curs de executie, inclusiv de natura lucrarilor geologice (considerându-se investitii doar sumele cheltuite ulterior cumpararii lor, pentru
continuarea procesului de investitii).

Investitiile cuprind urmatoarele elemente de structura: lucrari de constructii (inclusiv lucrari de instalatii si de montaj al utilajelor tehnologice si functionale); utilaje (cu si fara montaj); mijloace de transport; alte cheltuieli de investitii (cheltuieli pentru lucrari geologice si de foraj, pentru cumpararea animalelor de munca, de productie si reproductie, plantatii de vita de vie, pomi, împaduriri, cheltuieli pentru achizitionarea obiectelor de inventar gospodaresc de natura mijloacelor fixe, cheltuieli pentru studiile de cercetare si proiectare legate de obiectivele de investitii si pentru serviciile aferente transferului de proprietate).

Indicii de volum se determina prin deflatarea datelor cu un indice calculat pe baza:

a) indicelui de cost în constructii pentru lucrarile de constructii noi

b) indicilor preturilor de productie din industrie pentru utilajele noi achizitionate din tara, pentru mobilier si alte obiecte de inventar

c) indicilor de pret pe piata taraneasca pentru animalele cumparate de populatie

d) indicilor de pret pentru plantatii de vita de vie si pomi

3. Cercetarea statistica este de tip selectiv. Tipul de sondaj utilizat si procedeul de extragere a esantionului este cel al sondajului stratificat cu selectie aleatoare simpla fara revenire în cadrul fiecarui strat, în care variabilele de stratificare sunt reprezentate de: activitatea economica si clasa de marime a întreprinderii în functie de numarul de salariati. Datorita necesitatilor privind comparabilitatea rezultatelor pe grupe de activitati omogene cât si la nivel de întreprindere de la o perioada la alta, categoria operatorilor economici cu potential economic ridicat (50 de salariati si peste), se cerceteaza exhaustiv. Baza de selectie a esantionului asigura o reprezentativitate calculata dupa cifra de afaceri de 93,30% din multimea totala a unitatilor active. Datele se colecteaza de la circa 23.000 unitati economico- sociale. Eroarea maxim admisa a estimatiilor este de ± 3%.

4. Datele sunt provizorii si periodic pot fi revizuite pe baza rectificarilor ce se efectueaza retroactiv de catre operatorii economici din esantion.

sursa: INSSE 

Vizualizari: 1.821

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *