08.11.2020 21:05

Informatii utile oferite ANCPI

Informatii utile de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Acte necesare pentru …

Informatii utile de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Acte pentru notarea contractelor de inchiriere:

- cerere tip
- contract de nchiriere ncheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, care sa cuprinda si identificarea imobilului
- dovada achitarii integrale a tarifului

Acte pentru ntabularea dreptului de concesiune:

- cerere tip
- contract de concesiune
- dovada achitarii integrale a tarifului

Acte necesare radierii ipotecii si a interdictiei de nstrainare si grevare:

- cerere tip
- declaratia creditorului/adresa bancii creditoare din care sa rezulte n mod explicit consimtamntul acestuia la radierea ipotecii si a interdictiei de nstrainare si grevare, cu identificarea imobilului
- dovada achitarii integrale a tarifului

Acte necesare eliberarii extrasului de carte funciara pentru informare:

- cerere tip
- dovada achitarii integrale a tarifului

Acte necesare pentru schimbarea denumirii societatii, fuziune/absorbtie:

- cerere tip
- actul aditional ncheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, cu dovada nregistrarii la oficiul registrului comertului sau ncheierea judecatorului delegat la oficiul registrului comertului
- certificatul de nmatriculare – copie legalizata
- dovada achitarii integrale a tarifului

Actele necesare pentru notarea litigiilor n cartea funciara:

- cerere tip
- copie dupa actiunea nregistrata la instanta judecatoreasca cu indicarea numarului de dosar sau certificat de grefa care sa identifice imobilul cu numarul cadastral, numarul de carte funciara si localitate
- dovada achitarii integrale a tarifului

Acte necesare pentru reconstituirea cartilor funciare:

- cerere tip
- declaratie notariala din partea proprietarilor din care sa rezulte ca situatia juridica a imobilului prezentata n vederea reconstituirii este cea reala
- un extras de carte funciara eliberat anterior cu ultima situatie cunoscuta a proprietatii sau actul de dobndire
- certificat fiscal de la primaria locala

Actele necesare pentru notarea somatiei de plata n cartea funciara:

- cerere tip
- somatia emisa de executorul judecatoresc n dosarul executional
- procesul verbal de identificare a bunurilor imobile
- dovada achitarii integrale a tarifului

Acte necesare pentru nscrierea actelor de dezmembrare / apartamentare / alipire:

- cerere tip
- documentatia cadastrala
- act de dezmembrare / apartamentare / alipire
- dovada achitarii integrale a tarifului

Acte necesare eliberarii copiilor dupa cartile funciare, conforme cu originalul:

- cerere tip
- dovada achitarii integrale a tarifului

Acte necesare eliberarii copiilor dupa actele aflate n arhiva de carte funciara:

- cerere tip
- dovada achitarii integrale a tarifului

Acte necesare pentru radierea dezmembramintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct*, habitatie, servitute, superficie):

- cerere tip
- actul prin care se justifica radierea – copie legalizata
- dovada achitarii integrale a tarifului
* certificatul de deces se prezinta n copie legalizata!

Acte necesare eliberarii unui extras de carte funciara pentru autentificare:

- cerere tip ntocmita de notarul public, semnata si de proprietarul imobilului
- dovada achitarii integrale a tarifului
* acest tip de extras se elibereaza doar notarului public!

Acte necesare pentru schimbarea / notarea adresei administrative n cartea funciara:

- cerere tip
- adeverinta de la primarie din care sa rezulte corelarea ntre nr. cad. si adresa administrativa
- dovada achitarii integrale a tarifului

Acte necesare pentru nscrierea actelor de adjudecare:

- cerere tip
- actul de adjudecare care sa identifice imobilul prin numarul topografic / cadastral si numarul de carte funciara / localitate
- certificat fiscal cu valoarea de impozitare
- dovada achitarii integrale a tarifului

Acte necesare pentru ntabularea dreptului de proprietate n baza Legii nr. 112/1995; Legii nr. 10/2001:

- cerere tip
- dispozitia de restituire emisa de primarie
- dovada achitarii integrale a tarifului

Actele necesare pentru nscrierea hotarrilor judecatoresti:

- cerere tip
- hotarrea judecatoreasca definitiva si irevocabila si expertiza care face parte integranta din hotarrea judecatoreasca, dupa caz. In situatia n care au fost exercitate caile de atac, se vor anexa toate hot. judecatoresti pronuntate n cauza respectiva, dupa caz (fond, apel, recurs)
- dovada achitarii integrale a tarifului

Acte necesare la ntabularea dreptului de ipoteca:

- cerere tip
- contract de ipoteca
- dovada achitarii integrale a tarifului

Acte necesare pentru ntabularea dreptului de proprietate dobndit prin mostenire:

- cerere tip
- certificatul de mostenitor *
- dovada achitarii integrale a tarifului
* dreptul de proprietate al autorilor fiind ntabulat n cartea funciara!

Acte pentru nscrierea unei constructii finalizate si ntabularea dreptului de proprietate asupra acesteia:

- cerere tip
- documentatie cadastrala receptionata, n situatia n care nu a fost deschisa o carte funciara pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea imobilului
- certificat eliberat de primaria n circumscriptia careia se afla situat imobilul, prin care sa se ateste finalizarea constructiei
- certificat fiscal cu valoarea de impozitare
- act de constituire a dreptului de superficie, daca proprietarul constructiei nu este si proprietarul terenului
- dovada achitarii integrale a tarifului

Acte necesare pentru ntabularea dreptului de proprietate:

- cerere tip
- documentatie cadastrala receptionata- n situatia n care nu a fost deschisa o carte funciara pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea acestuia
- acte de proprietate (n copie legalizata, cu exceptia hotarrilor judecatoresti definitive si irevocabile si a actelor autentificate de notarii publici);
- copia extrasului de carte funciara pentru autentificare
- dovada achitarii integrale a tarifului

sursa: ANCPI
 

Vizualizari: 1.078

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>