03.29.2020 18:38

Îndreptarea erorilor materiale in CF-uri

Oficiile de cadastru si publicitate imobiliara vor putea îndrepta erorile materiale din titlurile de proprietate la cererea persoanei interesate sau din oficiu

Îndreptarea erorilor materiale din titlurile de proprietate va putea fi facuta fara a se apela la actiune în instanta de judecata începând cu 1 septembrie 2014. Aceasta este una dintre modificarile prevazute de Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul directorului Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial în data de 31.07.2014.

În anumite cazuri, Oficiile de cadastru si publicitate imobiliara vor putea îndrepta erorile materiale din titlurile de proprietate la cererea persoanei interesate sau din oficiu. Astfel, proprietarii nu vor mai trebui sa se adreseze instantei.

În acest sens, art. 235 din Regulament prevede ca: Oficiile teritoriale pot solutiona cereri de îndreptare a erorilor din titlurile de proprietate daca, în urma verificarilor se constata ca acestea sunt datorate transcrierii eronate pe titlul de proprietate a unora dintre informatiile de pe procesul verbal de punere în posesie sau din documentele care au stat la baza punerii în posesie si se refera la:

 • erori de scriere a numelui si prenumelui fata de procesul verbal si anexe

 

 • erori cu privire la numarul de tarla/parcela, numar unitate amenajistica (UA)/unitate de productie (UP)

 

 • erori cu privire la vecinatati

 

 • erori ale suprafetelor parcelelor, fara modificarea suprafetei total atribuite

 

 • alte erori cu privire la identificare cadastrala a parcelei, fara afectarea amplasamentului si a suprafetei

În cazul în care eroarea materiala se identifica cu una dintre cele descrise mai sus, cererile de îndreptare a erorilor se pot solutiona în baza urmatoarelor documente:

 • cererea solicitantului, care trebuie sa indice obligatoriu numarul si data emiterii titlului de proprietate supus corectarii

 

 • referatul de îndreptare eroare materiala întocmit de inginerul sef si aprobat de director, care trebuie sa contina numarul si data hotarârii comisiei judetene în baza careia a fost emis titlul de proprietate supus corectarii, eroarea materiala si continutul corectarii

 

 • titlul de proprietate în original

Totodata, titlurile de proprietate se pot modifica de catre oficiul teritorial, în temeiul hotarârii comisiei judetene, în conditiile prevazute de art. 235 alin. (3) din Regulament, conform caruia:

Titlurile de proprietate se pot modifica de oficiul teritorial, în temeiul hotarârii comisiei judetene, conform art. 591, alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si se refera la:

 • modificari ale numarului tarlalei/parcelei

 

 • modificarea numelui autorului dreptului de proprietate, în conformitate cu actele de stare civila

 

 • modificarea vecinatatilor fara afectarea amplasamentului

 

 • modificarea suprafetelor parcelelor fara modificarea suprafetei totale

Precizam ca modificarea suprafetei totale în plus sau în minus fata de cea reconstituita nu poate fi solutionata în conditiile mentionate mai sus si se realizeaza prin hotarâre judecatoreasca definitiva, potrivit art. 58 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara este publicat pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, www.ancpi.ro.

Cadastru 

Vizualizari: 5.032

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>