08.11.2020 22:18

Autorizatia de construire: Acte necesare

Important: n vederea ntocmirii documentatiei pentru autorizatia de construire documentatiile pentru obtinerea autorizatiilor de construire vor fi depuse obligatoriu n doua exemplare originale sau legalizate.


Autorizatia de construire: Acte necesare

Important: n vederea ntocmirii documentatiei pentru autorizatia de construire documentatiile pentru obtinerea autorizatiilor de construire vor fi depuse obligatoriu n doua exemplare originale sau legalizate, in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicata (stampile, extrase carte funciara, acorduri notariale, expertize).

Documentatiile pentru emiterea Autorizatiilor de Construire vor fi primite numai daca sunt ndeplinite conditiile legale si numai daca documentatiile anexate sunt prezentate n urmatoarea ordine:

1. Cererea pentru Autorizatia de construire (+copie dupa buletin/carte de identitate sau certificat de nregistrare fiscala – dupa caz)

2. Anexa la cerere

3. Dovada achitarii taxelor

4. Dovada O.A.R.

5. Certificat de urbanism

6. Breviar de calcul al indicilor urbanistici (conf.Ordonantei nr.27/2008 pentru modificarea si complectarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul)

7. Extras C.F. actualizat (vechime max. 3 luni)

8. Acorduri notariale, contracte de nchiriere

9. H.C.L. pentru aprobarea PUD, PUZ, Aviz Comisie de Urbanism (daca este cazul)

10. Avize si acorduri de la regii si alte institutii abilitate

11. Contract de salubritate

12. Referate verificatorii de proiecte

13. Expertiza tehnica sau acord proiectant initial (daca este cazul)

14. Studiu geotehnic

15. Deviz estimativ de lucrari

16. Grafic esalonare lucrari

17. Foaie de capat proiect

18. Lista semnaturi proiect

19. Borderou proiect

20. Documentatie proiect:
- piese scrise:
- Memorii pe specialitati: arhitectura, structura, instalatii

21. Documentatie proiect:
- piese desenate
- plan ncadrare n teritoriu
- plan reglementari PUZ, PUD (dupa caz)
- plan de situatia vizat de OJCGC
- planse proiect AC
- planse scheme instalatii
- plan organizare santier

Pe planul de situatie din dosarul pentru Autorizatia de Construire se vor nota urmatorii indicatori:

suprafata teren:
- suprafata constructie existenta
- suprafata constructie propusa

suprafata desfasurata:
- existenta
- propusa

Suprafata utila:
- existenta
- propusa

POT
- existent
- propus

Regimul de inaltime:
- existent
- propus

Numar de locuinte individuale sau colective:
- existente
- propuse

Numar de apartamente:
- existente
- propuse

Numar de locuri de parcare auto din incinta:
- existente
- propuse

Numar de garaje auto
- existente
- propuse

Bilant teritorial – spatii verzi, trotuare

Inaltime maxima la cornisa fata de cota terenului amenajat ( trotuarul de protectie al cladirii)

Inaltimea maxima la coama propusa

CUT
- existent
- propus

Categoria de importanta a lucrarii

Zona seismica

sursa: Primaria Cluj-Napoca

 

Vizualizari: 2.019

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>