03.29.2020 0:56

Ajutoarele pentru incalzirea locuintei

Cine pot fi beneficiarii pentru ajutoarele pentru incalzirea locuintei

Pot beneficia de ajutor pentru încalzirea locuintei, cu energie termica, gaze naturale, energie electrica sau combustibili solizi, familiile, respectiv persoanelor singure, care se încadreaza în plafoanele de venit pe persoana, numai pentru locuinta de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora, daca nu detin bunuri mobile/imobile, care conduc la respingerea acordarii ajutorului.

Plafoanele sunt:

- 1.082 lei pentru persoanele singure beneficiare de încalzire de la RAT

- 786 lei/pers. familiile sau persoanele care se gospodaresc împreuna beneficiare de încalzire de la RAT

- 615 lei/pers. pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodaresc împreuna si folosesc pentru încalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica sau combustibili solizi;

Actele necesare:

-Cerere si declaratie pe proprie raspundere

- Documente de identitate titular ale tuturor persoanelor care au aceeasi resedinta, domiciliaza la aceeasi adresa, sunt înscrise în cartea de imobil si sunt luate în calcul la cheltuielile comune

- Copie factura gaze naturale sau energie electrica, pe care sa fie înscrise codul abonatului si codul punctului de consum. Daca pe factura apare înscrisa alta persoana decât abonatul, calitatea de persoana îndreptatita se probeaza cu contractul de închiriere, împuternicire, concesiune, comodat

- Adeverinta de la Asociatia de Proprietari/Locatari din care sa rezulte numele, prenumele, CNP-ul persoanelor înregistrate în cartea imobilului si care figureaza la cotele de întretinere

- Acte privind veniturile realizate de toti membrii familiei sau de toate persoanele care au aceasi resedinta, domiciliaza la aceasi adresa, sunt înscrise în cartea de imobil si sunt luate în calcul la cheltuielile comune ale acesteia, sau, dupa caz, de persoana singura, în luna anterioara depunerii cererii, în copie (adeverinte de venit eliberate de angajator, pentru veniturile din salariu, adeverinte de la administratiile financiare pentru veniturile din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din investitii, din premii si jocuri de noroc, mandate postale/extrase de cont/decizii pentru indemnizatii de somaj, handicap, pensii, alocatii

- pentru elevi/studenti vor fi depuse adeverinte de la unitatile de învatamânt care sa cuprinda si precizarea bursier sau nebursier, tipul bursei (sociala, de merit …) si cuantumul acesteia

- în situatia persoanelor singure/familiilor care declara ca nu realizeaza niciunul din veniturile enumerate vor anexa si o declaratie privind veniturile din care se întretin, sursele de venit din care îsi platesc utilitatile si cuantumul acestora va fi înscris la punctul 79 din cerere la capitolul “Alte venituri” cu mentionarea luarii la cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale

- pentru cetatenii straini, asa cum sunt definiti la art. 2, lit. a din O.U.G. 194/2002 privind regimul strainilor în România, se va depune dovada mijloacelor de întretinere care au stat la baza obtinerii permisului de sedere în România. Sunt exceptati studentii bursieri ai
statului roman si studentii straini de origine româna. Acte privind regimul juridic al locuintei – pentru chiriasi contract de închiriere/comodat înregistrat la Directia Generala a Finantelor Publice a Jud. Cluj

Solicitantii care au resedinta în municipiul Cluj Napoca si domiciliul în alta localitate vor depune:
- adeverinta, de la directiile de taxe si impozite locale din localitatea de domiciliu, privind cladirile, terenurile si mijloacele de transport* aflate în proprietate, pentru fiecare persoana cuprinsa în cerere

- adeverinta de la Registrul Agricol al primariei din localitatea de domiciliu privind terenurile sau animalele aflate în proprietatea persoanelor cuprinse în cerere

- solicitantii care au resedinta în municipiul Cluj Napoca trebuie în mod obligatoriu sa detina pe actele de identitate viza de flotant valabila pe durata acordarii ajutorului pentru încalzirea locuintei.

Pentru mijloacele de transport detinute de persoanele cuprinse în cerere se va
atasa si o copie dupa certificatul de înmatriculare

Termene si proceduri:

Cererile se pot depune la Centrul de informare pentru cetateni sau la primariile de cartier*

Stabilirea dreptului de acordare se face o singura data, pe întreaga perioada a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele pâna la data de 20 a lunii respectiv începând cu luna urmatoare, pentru cei care au depus documentele dupa aceasta data.

Orice modificare se comunica printr-o noua cerere care va cuprinde în mod obligatoriu aceleasi acte ca si cererea initiala!

- cart. Manastur – str. I. Mester nr. 10

- cart. Marasti – str. Fabricii nr. 4

- cart.  Iris – Liebcknecht nr. 7-8

- cart. Someseni – str. T. Vuia nr. 41

- cart. Grigorescu – str. Al. Vlahuta nr. 47-48

- cart. Zorilor – str. Pasteur nr. 60

- cart. Gheorgheni – Aleea Baisoara nr. 4A

Lista bunurilor care conduc la respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei:

- Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

- Bunuri imobile: cladiri sau alte spatii locative (în afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti)

- Terenuri de împrejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp în zona urbana si 2.000 mp în zona rurala.

- Bunuri mobile (aflate în stare de functionare): Autoturism/Autoturisme /motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani (cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora)

- Mai mult de un autoturism/motocicleta indiferent de vechime;

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane, rulote, autobuze, microbuze

Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi

Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata

Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric;

- Terenuri/animale si/sau paduri: Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 Euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 Euro pentru familie.

Cuantum-ajutor 

Vizualizari: 2.030
http://www.forstyll.ro/

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>